Deklarace Soukromí

Deklarace soukromí SPRO nv 

Ref. 201802523_VGA_privacyverklaring_B2C-v1

Úvod

V této deklaraci soukromí si přečtete vše o způsobu, jakým jsou shromažďována Vaše osobní data a jak je s nimi nakládáno. Vysvětluje, kde jsou Vaše data skladována a za jakým účelem. Dále zde také naleznete všechna Vaše práva co se týče Vašich dat a vysvětlení, jak můžete tato práva používat. Deklarace soukromí se může někdy změnit, například kvůli změnám legislativy. Proto je doporučeno tuto deklaraci periodicky kontrolovat.


Obsah

1.    SPRO nv
2.    Účel dat
3.    Příjemci
4.    Doba skladování
5.    Bezpečnost
6.    Vaše práva
7.    Povinnosti


1.    SPRO nv.

Toto je deklarace soukromí SPRO N.V., velkoobchodu a vývojáře rybářských potřeb. Jsou zde okolnosti, kdy Vaše data jsou shromažďována SPRO N.V. Proto je dobré vědět, jak je s nimi nakládáno, a jak můžete vyjádřit svá přání ohledně těchto dat. Tato deklarace je o tomto. Pokud nesouhlasíte s užíváním Vašich dat firmou SPRO N.V., prosím kontaktujte nás e-mailem info@spro.nl.

Hagenweg 5-A, 4131 LX Vianen, The Netherlands
Tel.> +31 347 320 888
DIČ NL 8027.75.858.B01 
Registrace u obchodní komory; 23075813


2.    Účel dat

Osobní data jsou shromažďována z více důvodů firmou SPRO N.V. Tyto důvody jsou vysvětleny níže.

A.    Kontaktování naší firmy z Vaší strany
Vaše data jsou shromažďována, když kontaktujete SPRO N.V. e-mailem.

B.    Analytické účely
Webové stránky  SPRO nv, www.spro.eu, www.gamakatsu.eu, www.strategycarp.eu a www.fishcresta.eu, dále označovány jen jako “Webové stránky SPRO N.V.”, sbírají Vaše data pro vylepšení webových stránek. To je prováděno pomocí Google Analytics. Tato data jsou anonymní a proto nejsou navázána na Vaše osobní data. Jedná se o informace typu jak dlouho jste se zdrželi na našich stránkách a které z nich navštěvujete často. Všechna data budou zpracovávána pouze s Vaším výslovným svolením.


3.    Příjemci

Email, který SPRO N.V.od Vás přijme a zpracovává je hostován firmou Magna Cura Automatisering. Pokud nás kontaktujete e-mailem, tyto relevantní e-maily budou skladovány na serverech Magna Cura Automatisering.


4.    Doba skladování

Vaše data budou uchována SPRO N.V. po delší časový úsek, ovšem nikdy déle, než je nutné pro související aktivity, pokud není dáno, že musíme Vaše data skladovat déle ze zákonných důvodů.

A.    Kontaktování naší firmy
Ve chvíli, kdy kontaktujete SPRO N.V. e-mailem, data budou skladována po nedefinované období. Pokud si přejete s nimi nakládat odlišně, prosím jděte do sekce “6 Vaše práva” této deklarace soukromí či nám pošlete e-mail na info@SPRO.nl.

B.    Analytické účely
Data, která Analytics sbírá na webových stránkách SPRO N.V. jsou anonymní, proto nejsou spojena s Vaším jménem, firmou či e-mailovou adresou. Tato data jsou skladována Google Analytics po nedefinované časové období.


5.     Bezpečnost
Nebudeme pořizovat žádné fyzické kopie Vašich osobních dat. Vaše data jsou zpracovávána jen v předem zmíněných systémech a softwaru. Osobní data která jsou zpracovávána SPRO N.V.či předem zmíněnými třetími stranami jsou přístupná jen přes software a jsou chráněna heslem a kde je to možné, i šifrováním.

Zařízení, která otevírají Vaše data, jsou všechna chráněna heslem a/nebo přístupem přes otisk prstu. Počet zařízení, která mají přístup k Vaším datům, je omezen na nezbytné minimum. Kromě toho, Vaše návštěva na webových stránkách SPRO N.V. je chráněna SSL certifikátem. To znamená, že Vaše připojení k webovým stránkám SPRO N.V. je soukromé. Toto chráněné připojení poznáte podle zeleného zámku v URL adrese. Kromě toho, domény SPRO N.V.byly podepsány DNSSEC. To je extra nástroj, který činí webové stránky bezpečnější a příjemnější.


6.    Vaše práva

A.    Právo na přístup
V kteroukoliv dobu máte právo požádat o přístup k Vašim datům, která jsou nahrána a skladována firmou SPRO N.V. To můžete učinit e-mailem či telefonátem do SPRO N.V. Následně obdržíte přehled Vašich dat.

B.    Právo na opravu
Jsou Vaše data nesprávná či je chcete změnit? Máte právo, aby SPRO N.V.toto opravilo.

C.    Právo na smazání dat
Nechcete již, aby SPRO N.V. nadále skladovalo Vaše data? Máte právo požádat o vymazání Vašich dat.

D.    Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku k holandské autoritě pro ochranu dat, pokud máte dojem, že SPRO N.V. nenakládá s Vašimi daty korektně. To můžete učinit přes tento odkaz.
    
E.    Právo zastavit užívání dat 
Nechcete, aby SPRO N.V.nadále užívalo Vaše data? Pak máte právo to zastavit pomocí Vašich osobních dat. Použití tohoto práva lze vykonat e-mailem na info@spro.nl posláním kopie platného ID, kde ID fotka, číslo dokladu a číslo sociální pojistky jsou nečitelné. Cílem je odpovědět do jednoho týdne.


7.    Povinnosti

SPRO N.V.zpracovává osobní data na základě legitimního zájmu, jmenovitě obchodního zájmu. Myšleno na aplikace založené na e-mailu a na komunikaci spojenou se službami a výrobky SPRO N.V. Vaše data nebudou nikdy prodána třetím stranám.

Pokud je nezbytné sdílet data, která jste sdíleli se SPRO N.V., s jinými, než dopředu zmíněnými stranami (například nabízení služeb), nejprve si vyžádáme Váš souhlas. SPRO N.V.si vyhrazuje právo odkrýt informace tehdy, když je to zákonem vyžadováno, či je to nutné pro dodržení legislativního požadavku, či pro ochranu práv, majetku či bezpečnosti SPRO N.V. Pokud se tak stane, vždy se snažíme respektovat Vaše právo na ochranu soukromí v maximální možné míře.


Pokud stále máte otázky, kontaktujte nás prosím e-mailem info@spro.nl.

Hagenweg 5-A, 4131 LX Vianen, The Netherlands
Tel.: +31 347 320 888
DIČ NL 8027.75.858.B01 
Registrace u obchodní komory; 23075813